Župan je obiskal občane starejše od 90 let

31. 1. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 599