Javni razpis: Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin v občini Vodice

29. 9. 2022 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 233
29.09.2022
Javna naročila
13.10.2022 do 09:00
29.09.2022
JN006623/2022-W01
43050-03/2022
29.09.2022
Lan Lajovic
obcina@vodice.si
01/ 833 26 10