Zbiranje interesa lokalnih kmetij in drugih pridelovalcev za pristop k projektu »e-tržnica«

22. 2. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 572