Predlog spremenjenega voznega reda linije 60 v času poletnih počitnic

1. 3. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 508