Javna razgrnitev gradiva o tehnični posodobitvi OPN Vodice

16. 1. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 423