Zaradi izgradnje obvozne ceste bo izvedena trajna zapora ceste proti začasnemu zbirnemu cetru (ZZC) Vodice iz smeri Kamniške ceste

6. 3. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 407