Prekinitev dobave plina zaradi prestavitve plinovoda

11. 4. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 191