Gradnja novega krvavškega vodovoda je zaključena in pridobljeno je uporabno dovoljenje

19. 4. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 161