Popravek razpisne dokumentacije in roka v javnem razpisu »Podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe za redno vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Vodice«

21. 4. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 76