Na javnem razpisu 15 milijonov evrov iz PRP 2014-2020 za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo

3. 5. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 76