Župan Občine Vodice Aco Franc Šuštar je imenoval dva podžupana

5. 5. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 341