Sklep o neposrednem financiranju Godbenega društva Vodice

25. 5. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 47
25.05.2023
Objave in pozivi
04.06.2023 do 23:59
093-0003/2023-002
22.05.2023
Zdenka Repovž
obcina@vodice.si
01/ 833 26 10