NOV AED DEFIBRILATOR – Gasilski dom Repnje - Dobruša

25. 5. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 96