Učencem petih razredov Osnovne šole Vodice smo podelili kolesarske izkaznice

1. 6. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 182