Obvestilo o izvajanju geodetskih meritev obstoječega stanja na območju naselij Zapoge, Torovo, Dornice, Dobruša, Repnje, Selo, Vesca, Vojsko

31. 7. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 168