Znan je predviden datum sprostitve prometa po novi obvoznici

31. 7. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 212