Na Obvoznici Vodice je bil izveden strokovni ogled izvedenih del in postavljene cestno prometne signalizacije

3. 8. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 1161