Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

3. 8. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 313