Začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Vodice bo izjemoma odprt

7. 8. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 172