Ocenjevanje škode na na živalih zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami na širšem območju Republike Sloveniji

31. 8. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 192