Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo

13. 10. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 232