Javni razpis za dograditev vrtca Škratek Svit v Vodicah bo potrebno ponoviti

19. 5. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 1690