Sprememba uradnih ur krajevnih uradov v času dopustov

25. 5. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 871