Obnova informacijskih panojev na območju občine Vodice

6. 11. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 812