Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN ZN_Vodice-9

6. 7. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 702