Ukinitev Krajevnega urada Vodice

11. 7. 2017 1341