Župan je na prvi šolski dan obiskal otroke Osnovne šole Vodice in Vrtca Škratek Svit Vodice

1. 9. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 1210