Sprememba Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

6. 9. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 799