Obvestilo o spremembi poslovanja Javnega podjetja VO-KA Snaga, d.o.o.

16. 3. 2020 719