Maske in ostala zaščitna oprema razdeljena med upravičence in starejše občane

7. 4. 2020 729