Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav

24. 8. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 165