Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic poplav

11. 10. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 432