Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

23.09.2019 705
23.09.2019
Javna naznanila in razgrnitve
15.11.2019 do 23:59