Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Jeraj

30. 10. 2019 820
30.10.2019
Javna naznanila in razgrnitve
28.11.2019 do 23:59