Namera o sezonski oddaji nepremičnega premoženja v občasno uporabo in v brezplačno uporabo

15.07.2020 207
15.07.2020
Oddaja nepremičnin
17.08.2020 ob 23:59
35280-¬32/2020
15.07.2020
Naja Dobrun
obcina@vodice.si
01 833 26 10