Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Re_11 Repnje (OPPN_Repnje-3)

6. 10. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 422
06.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
14.10.2020 do 23:59
35050-04/2018-036
06.10.2020
Tatjana Resman
obcina@vodice.si
018332610