Javna obravnava Programa izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Vodice za obdobje 2021–2024

13.01.2021 32
13.01.2021
Objave in pozivi
28.01.2021 do 23:59
11.01.2021
Miran Sirc
obcina@vodice.si
018332610