Dopolnjeno javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Re_11 Repnje (OPPN_Repnje-3)

20. 4. 2021 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 254
20.04.2021
Javna naznanila in razgrnitve
07.05.2021 do 23:59
35050-04/2018-038
20.04.2021
Tatjana Resman
obcina@vodice.si
018332610