Javni razpis: Subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2023 na poselitvenih območjih občine Vodice, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega sistema

11. 5. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 598
11.05.2023
Javni razpisi in javni natečaji
13.10.2023 do 23:59
35402-7/2023
05.05.2023
Vesna Muc Kosec
obcina@vodice.si
01/ 833 26 10