Javna razgrnitev – prve redne spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 1)