Omogočeno spletno plačevanje taks za občinske vloge

29. 1. 2020 308