Obvestilo o ponovni možnosti uporabe in najema občinskih dvoran

28. 5. 2020 287