Javni razpis: Podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe za redno vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Vodice

7. 4. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 239
07.04.2023
Javna naročila
24.04.2023 do 12:00
07.04.2023
JN002084/2023-B01
43060-0001/2023
06.04.2023
Katja Virčič
obcina@vodice.si
01/ 833 26 10