PODALJŠANJE ROKA ZA POSTAVITEV VPRAŠANJ IN ROKA ZA ODDAJO PONUDB V JAVNEM RAZPISU »Podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe za redno vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Vodice«

14. 4. 2023 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 146